FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि–२०७७ राजपत्र
७७/७८ 12/02/2021 - 13:16 PDF icon Local Level -Public hearing Guideline 2076.pdf
सामाजिक परीक्षण कार्यविधि– २०७७ राजपत्र
७७/७८ 12/02/2021 - 13:12 PDF icon Local Level -Social audit guideline.pdf
सार्वजनिक परीक्षण कार्यविधि–२०७७ राजपत्र
७७/७८ 12/02/2021 - 13:06 PDF icon Local Level -Public auditing Guideline 2077.pdf
महिला विरूद्ध हुने लैंगिक हिंसा सम्बोधनका लागि प्रेषण प्रणाली सम्वन्धी कार्यविधि २०७७
७७/७८ 12/10/2020 - 08:33 PDF icon महिला विरूद्ध हुने लैंगिक हिंसा सम्बोधनका लागि प्रेषण प्रणाली सम्वन्धी कार्यविधि २०७७
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (संचालन) कार्यविधि २०७७
७७/७८ 12/10/2020 - 08:31 PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (संचालन) कार्यविधि २०७७
सामाजिक सुरक्षा नियमावलि २०७६
७६/७७ 05/11/2020 - 15:04 PDF icon सामाजिक-सुरक्षा-नियमावली-२०७६
राजगढ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६-७७
७६/७७ 02/20/2020 - 12:58 PDF icon राजगढ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६-७७
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा लागु गरिएका कर
७६/७७ 02/20/2020 - 12:56 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा लागु गरिएका कर
राजगढ गाउँपाललिकाको आर्थिक ऐन २०७६-७७
७६/७७ 02/20/2020 - 12:53 PDF icon राजगढ गाउँपाललिकाको आर्थिक ऐन २०७६-७७
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि २०७५
७५/७६ 03/25/2019 - 12:39 PDF icon राजगढ गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि २०७५

Pages