FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

गुनासो सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना।

भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वाट जारी भएका गरिब परिवार  सूची यसै साथ संलग्न छ।

Pages